Built-in - Innbyggbar vannkran med cocktailstasjon

5,495 :-